Verkiezingen 2024

Van 13 t/m 17 mei kun je weer stemmen voor de studentenraadsverkiezingen van de UvA. Op deze pagina vind je alle informatie over LIEF. Je kan stemmen op stem.uva.nl.

Onze plannen

Onderwijskwaliteit

LIEF streeft naar het verbeteren van de onderwijskwaliteit en wil zich hard maken voor het handhaven van nakijkdeadlines en het waarborgen van de beschikbaarheid van oefententamens. Onze doelen zijn daarnaast het toegankelijker maken van interdisciplinair onderwijs, investeren in onderwijsvernieuwing en het mogelijk maken van meer vaste contracten voor docenten.

Flexibiliteit

LIEF staat voor een evenwichtig studentenleven. We streven naar het afschaffen van onnodige aanwezigheidsplicht en pleiten voor het online beschikbaar stellen van alle hoorcolleges.

Inclusiviteit

Iedereen hoort zich thuis te voelen op de FNWI. Daarom willen we dat ook mensen met een functiebeperking ongehinderd kunnen studeren en dat er aan actief diversiteitsbeleid wordt gewerkt.

Onze mensen

Ook dit jaar komt LIEF weer met een lijst enthousiaste mensen!

1: Michelle 3: Minqiu 4: Janne 5: Tim 6: Mitch 7: Robin 8: Fay 9: Susanne 11: Yara