Pijlers

❤️ Decentralisering

Bij LIEF gaat onderwijskwaliteit voor alles. Naar ons idee kan dit het best bereikt worden door onderwijs op een zo laag mogelijk niveau te regelen. LIEF streeft dan ook naar decentralisering binnen zowel de gehele universiteit als onze faculteit. Op deze manier kan inspraak van studenten en medewerkers die dicht op de praktijk staan direct worden verwerkt. Hierdoor wordt bovenal het democratisch karakter van onze faculteit bevorderd.

Om dit te bewerkstelligen vindt LIEF dat de studentenraad mede daarom moet vragen om en luisteren naar de input van opleidingscommissies. Volgens LIEF is het essentieel voor het functioneren van opleidingscommissies dat ze zichtbaar en toegankelijk zijn voor studenten.

❤️ Interdisciplinariteit

Interdisciplinariteit is sinds de oprichting van onze partij een van onze belangrijkste pijlers geweest en staat nog steevast op plek één. Studeren is voor ons meer dan alleen je curriculum volgen. De universiteit is een plek waar volgens LIEF zelfontplooiing centraal hoort te staan. LIEF vindt dat elke student hier zijn eigen invulling aan moet kunnen geven en dat beleid hier zoveel mogelijk ruimte voor moet bieden. Denk hierbij aan interdisciplinariteit in de vorm van extracurriculaire activiteiten, zoals een bestuursjaar, een raadsjaar, minoren, studeren in het buitenland, honours etc. Kortom, LIEF ziet studeren als maatwerk en vindt dat de faculteit dit moet stimuleren.

LIEF strijdt daarbij tegen rendementsdenken binnen onze faculteit, omdat dit lijnrecht tegenover ons principe van zelfontplooiing staat. Studenten horen de kans en ruimte krijgen om het hoogste uit zichzelf te halen. Rendementsdenken gaat ten koste van deze kansen om te ontwikkelen en daarmee van de onderwijskwaliteit.

❤️ Toegankelijkheid

LIEF vindt het belangrijk dat de universiteit voor iedereen toegankelijk is in de breedste zin van het woord. Iedereen moet zich welkom voelen op onze faculteit en in staat zijn hier te komen studeren of werken, ongeacht etnische afkomst, gender, geloofsovertuiging of eventuele functiebeperking. LIEF wil daarom naar beleid dat stuurt op een zo divers mogelijke facultaire gemeenschap én toegankelijkheid voor iedereen.

Naast een toegankelijke faculteit, vinden wij de toegankelijkheid van onze eigen partij noodzakelijk. Met LIEFde zetten wij ons in voor iedere student. Om zo laagdrempelig en bereikbaar mogelijk te zijn, streeft LIEF ernaar om regelmatig zichtbaar te zijn op het Science Park, bijvoorbeeld door het houden van acties in de centrale hal. Ook houden wij regelmatig contact met onze achterban om op de hoogte te blijven van alles wat er speelt.