LIEF is progressief! 21 Nov 2016

Tijdens het referendum van 23 november tot en met 11 december kan er op de UvA door medewerkers en studenten gestemd worden voor:

  • de wenselijkheid van een senaat ‘nieuwe stijl’;
  • de wenselijkheid van een charter met kernwaarden voor de universiteit;
  • vier verschillende bestuursmodellen (groen, geel, oranje en blauw).

LIEF is progressief en vindt dat het huidige bestuursmodel (blauw) slecht werkt. LIEF wil meer democratie en inspraak en dat studenten en medewerkers zelf kunnen invullen wat er binnen hun opleiding gebeurt en nodig is! Alleen al het afgeschoten plan voor de Amsterdam Faculty of Science (AFS) in 2013 en nu de plotselinge, gedwongen verhuizing van de informatiewetenschappen naar de VU die in de steigers staat, laten zien dat beleid niet van bovenaf opgelegd moet worden. Zorg ervoor dat de sfeer en uitwisseling tussen opleidingen op het Science Park zo blijft en stem voor decentralisering en democratisering!

LIEF staat achter zowel het groene als gele bestuursmodel. In beide modellen is er veel meer democratie en decentralisering dan in het huidige systeem. Bij het gele model wordt er een structuur voor (mede)zeggenschap aangedragen, bij het groene model mogen de opleidingen dit zelf invullen. Wil je een dezelfde gedecentraliseerde, democratische structuur voor alle opleidingen op de UvA? Of wil je dat opleidingen zelf een structuur voor de medezeggenschap kunnen maken? Geef je mening en stem!

LIEF staat achter de senaat nieuwe stijl en de charter. Bij de charter mist alleen nog een belangrijk onderdeel: ruimte voor interdisciplinariteit. Geef bij het stemmen dus aan dat je "ruimte voor interdisciplinariteit" ook wil toevoegen aan de charter, zodat ook deze mooie waarde goed in zicht blijft in een decentrale universiteit!

Laat je stem horen tijdens het referendum en red de sfeer en interdisciplinariteit op het Science Park!

Samenvatting open vergadering democratie en diversiteit 21 Oct 2016

Op 3 oktober heeft Studentenpartij LIEF haar eerste open vergadering van het collegejaar georganiseerd, met als thema “Democratie & Diversiteit”. Wil jij de samenvatting van deze vergadering teruglezen? Kijk dan hier.

Geen fusie, dus zelf de regie! Een eigen decaan voor de FNWI! 25 May 2016

Morgen besluiten de besturen van de UvA en de VU of de FNWI een eigen decaan krijgt of dat er weer een gezamenlijke decaan komt voor de bètafaculteiten van de UvA en de VU. De FNWI deelt haar decaan sinds 2014 met de VU. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Karen Maex, de huidige decaan van de FNWI, de decaan zou worden van de gezamenlijke bètafaculteit van de UvA en de VU. In december 2013 werd de bètafusie echter weggestemd door de studentenraad en daarmee werd Maex benoemd tot decaan van de drie losse faculteiten.

Omdat Maex vanaf 1 juni is aangesteld als Rector Magnificus van de UvA, komt haar positie als decaan vrij. Hiermee is de discussie over een al dan niet gedeelde decaan opnieuw losgebarsten. LIEF en ASVA vinden dat de FNWI weer een eigen decaan moet krijgen. Alleen dan kan de decaan opkomen voor de belangen van de FNWI, bijvoorbeeld bij belangrijke besluiten over de samenwerking met de VU. De studentenraad van de FNWI en ASVA waarschuwden bij de benoeming van Maex als decaan al voor een onwerkbare situatie (FNWI: link en link, ASVA: link). Als de FNWI weer een eigen decaan krijgt, kan deze persoon zich volledig inzetten voor de faculteit. Ook heeft de nieuwe decaan slechts de medezeggenschap van de FNWI als officiële gesprekspartner, wat de positie van de studentenraad en de ondernemingsraad ten goede zal komen.

Het LIEF Verkiezingsprogramma 2016 is beschikbaar! 08 May 2016

Wil jij weten hoe het verkiezingsprogramma van LIEF er dit jaar uitziet? Bekijk het dan hier!

Wat vind jij LIEF aan de FNWI? 07 Feb 2016

De volgende actie van LIEF heeft een positieve insteek! Voor valentijn willen we van jou weten wat jij echt superLIEF vindt aan het SciencePark. Op 15 februari staan we weer in de grote hal voor je klaar.

Studentenraad 2017-2018

De studentenraadsverkiezingen 2017 vinden plaats begin mei. Wil je je namens LIEF kandidaat stellen? meld je dan voor 27 maart door te mailen naar liefnwi@gmail.com of bekijk deze pagina voor meer informatie.

Contact met LIEF

LIEF is per e-mail te bereiken op liefnwi@gmail.com.